25 พฤษภาคม 2552

สีน้ำ(6)

สีน้ำ(5)

สีน้ำ(4)

วาดดอกกล้วยไม้(สีน้ำ)

เทคนิคการใช้สีน้ำ(1)

ใช้สีน้ำวาดต้นไม้(2)

ใช้สีน้ำวาดต้นไม้

เป่าสีและวาดเพิ่มเติมเป็นต้นไม้

สีน้ำ(3)

สีน้ำ(2)